Inschatting kans op woninginbraak

De onderzoeksresultaten zijn gebaseerd op de Integrale Veiligheidsmonitor (IVM). Dit is een landelijke en jaarlijks terugkerende enquête onder Nederlanders van 15 jaar en ouder, waarin thema’s als leefbaarheid, veiligheid, slachtofferschap van criminaliteit, meningen over het functioneren van de politie en dergelijke worden onderzocht. Sinds 2008 is in de vragenlijst van de IVM ook een vraag over de inschatting van de kans op woninginbraak opgenomen:

“Hoe groot denkt u dat de kans is dat u in het komende jaar zelf slachtoffer wordt van inbraak in uw woning?”

De antwoordcategorieën zijn: ‘heel grote kans’, ‘grote kans’, ‘geen grote en geen kleine kans’, ‘kleine kans’, ‘heel kleine kans’ en ‘weet niet’. Bij de in dit artikel weergegeven percentages zijn de categorieën ‘heel grote kans’ en ‘grote kans’ bij elkaar opgeteld.
Zoals bij alle enquêteonderzoek gebaseerd op steekproeven geldt ook hier dat de uitkomsten schattingen zijn waarvoor betrouwbaarheidsmarges gelden Meer informatie staat in de bij het artikel vermelde bronnen.