Slachtofferschap woninginbraak

De onderzoeksresultaten zijn gebaseerd op de Integrale Veiligheidsmonitor (IVM). Dit is een landelijke en jaarlijks terugkerende enquête onder Nederlanders van 15 jaar en ouder, waarin thema’s als leefbaarheid, veiligheid, slachtofferschap van criminaliteit, meningen over het functioneren van de politie en dergelijke worden onderzocht. Sinds 2008 zijn in de vragenlijst van de IVM ook twee vragen opgenomen over het thema ‘slachtofferschap woninginbraak’.
Eerst wordt gevraagd of er wel eens een poging tot inbraak in de woning is gedaan zonder dat er iets gestolen is. In het artikel is dit de categorie “Poging tot inbraak zonder diefstal”. Vervolgens wordt gevraagd of er wel eens iets is gestolen uit de woning. In het artikel is dit de categorie “Inbraak met diefstal”. De categorie “(Poging tot) inbraak totaal” omvat degenen die van delicten uit een van beide of beide categorieën slachtoffer zijn geweest. Als de respondent meerdere woningen heeft, wordt in beide vraagstellingen bedoeld de woning waar diens huishouden het grootste deel van het jaar verbleef.
De cijfers in het artikel hebben betrekking op de periode van 12 maanden voorafgaand aan het onderzoek. Zoals bij alle enquêteonderzoek gebaseerd op steekproeven geldt ook hier dat de uitkomsten schattingen zijn waarvoor betrouwbaarheidsmarges gelden. Verder betreft het voorlopige cijfers. Meer informatie staat in de bij het artikel vermelde bronnen.