Nederlandse economie krimpt in het derde kwartaal

De Nederlandse economie kromp in het derde kwartaal van 2012 met 0,9 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Ten opzichte van een jaar eerder is de economie in het derde kwartaal met 1,5 procent gekrompen.

Bruto binnenlands product

Bruto binnenlands product

Matige groei uitvoer

Het bruto binnenlands product (bbp) is opgebouwd uit vier bestedingscategorieën: investeringen, saldo uitvoer en invoer, consumptie door huishoudens en consumptie door de overheid. Net als voorgaand kwartaal daalde ook in het derde kwartaal van 2012 de consumptie door huishoudens met 1,4 procent en de daalden de investeringen met ruim 5,7 procent. Daarentegen groeide de consumptie door de overheid met 0,7 procent en de uitvoer van goederen en diensten met 2,1 procent. In het tweede kwartaal groeide de uitvoer nog met 4,4 procent. 

Bestedingen

Bestedingen

Het bbp kan ook worden bepaald vanuit de productie van goederen en diensten. Behalve de overheid en zorg droegen alle bedrijfstakken in het derde kwartaal negatief bij aan het bbp.

Bijdragen bedrijfstakken aan de bbp-ontwikkeling, 2012-III

Bijdragen bedrijfstakken aan de bbp-ontwikkeling, 2012-III