Monitor IT-dienstverlening derde kwartaal 2012

De IT-dienstverleners hebben in het derde kwartaal van 2012 minder omzet behaald dan in dezelfde periode een jaar eerder. Ook de prijsontwikkeling in de branche was negatief. Volgens de ondernemers is het economisch klimaat in het derde kwartaal verslechterd. Voor het vierde kwartaal blijven de verwachtingen voor het personeelsbestand somber. Op het gebied van omzet en prijzen wordt wel verbetering verwacht. 

Verdere omzetdaling IT-dienstverleners

De IT-dienstverleners behaalden in het derde kwartaal van dit jaar 3 procent minder omzet dan een jaar eerder. Hiermee zet de omzetdaling, die in het eerste kwartaal van 2012 is ingezet, door. In de eerste twee kwartalen van dit jaar bedroeg de omzetdaling gemiddeld 1 procent. De zakelijke dienstverleners deden het, evenals in het eerste halfjaar, beter. Hun omzet nam in het derde kwartaal met 1,3 procent toe.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Wederom prijsdaling

In het derde kwartaal van 2012 lagen de prijzen in de IT-dienstverlening 3,3 procent lager dan in de zelfde periode een jaar eerder. Al zeven kwartalen op rij kampen de IT-dienstverleners met een dalende prijs. De prijsdaling in het derde kwartaal is gelijk aan die in het tweede kwartaal maar minder sterk dan in het begin van 2012. In het eerste kwartaal bedroeg de prijsdaling 4,5 procent.

Prijsontwikkeling IT-dienstverlening (SBI 62) t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Verwachting voor het vierde kwartaal 2012

Economisch klimaat verslechterd

Uit de conjunctuurenquête van oktober 2012 blijkt dat circa één op de acht ondernemers van mening is dat het economisch klimaat in het derde kwartaal is verslechterd. Dit zijn evenveel somber gestemde ondernemers als een kwartaal eerder maar minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het oordeel van de ondernemers over de orderpositie was in oktober minder negatief dan een kwartaal eerder. Het aantal ondernemers dat hun orderpositie te klein vond was nog wel groter dan het aantal dat dit te groot vond. Onvoldoende vraag werd door bijna de helft van de ondernemers gezien als een belemmering voor hun activiteiten.

Omzetgroei verwacht

Voor het vierde kwartaal zijn de verwachtingen van de ondernemers een stuk positiever dan voor het derde kwartaal. Per saldo 9 procent van de ondernemers voorziet een verbetering van het economisch klimaat. Dit is gelijk aan het percentage optimistisch gestemden van een jaar eerder. Verder rekent een forse meerderheid op een toename van de omzet en een stijging van de afzettarieven in hun branche.. Het percentage ondernemers dat een krimp van het personeelsbestand verwacht blijft echter toenemen. Per saldo verwacht ruim 20 procent personeel af te stoten. Op dit punt zijn de ondernemers in jaren niet zo negatief geweest.

Verwachting voor het vierde kwartaal 2012

Verwachting voor het vierde kwartaal 2012

Informatie en communicatie; omzetontwikkeling, SBI 2008

Monitor prijzen commerciële dienstverlening, derde kwartaal 2012

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten