Flinke daling aantal champignonbedrijven

In 2012 is het aantal champignonbedrijven met 18 procent gedaald ten opzichte van 2011. Er waren nog 131 bedrijven met champignonteelt. In 2011 was dit nog 160 en in 2000 waren er nog 546 champignonbedrijven actief. Sindsdien is het aantal met 70 procent gedaald.

Teeltoppervlakte afgenomen

De beteelde oppervlakte is in 2012 met 5 procent afgenomen. Er werd in dat jaar 665 duizend vierkante meter beteeld. In 2011 was dit 697 duizend vierkante meter. Sinds 2000 is de teeltoppervlakte van champignons met 30 procent afgenomen. De teelt nam toen nog 950 duizend vierkante meter in beslag.

Champignonteelt, 2000-2012*

2012-champignons-2012-g1

Meeste champignons in Limburg

Het grootste deel van de champignonteelt vindt plaats in Limburg. Horst aan de Maas is met 158 duizend vierkante meter de gemeente met de meeste champignonteelt. In 2012 werd in de provincie Limburg 319 duizend vierkante meter champignons geteeld. Dat is bijna de helft van de totale teeltoppervlakte in Nederland. Noord-Brabant, in 2008 nog de grootste champignonprovincie, komt op de tweede plaats met 221 duizend vierkante meter. Gelderland bezet met 96 duizend vierkante meter de derde plaats. In de andere provincies ligt de teelt van champignons op een lager niveau, gezamenlijk 28 duizend vierkante meter.

Teeltoppervlakte champignons, 2000-2012*

2012-champignons-2012-g2

Marius Reitsema

Bron: StatLine