Oordeel en verwachtingen: metaal-, elektrotechnische- en transportmiddelen industrie

De conjunctuurenquête Nederland van oktober 2012 laat een onverminderd pessimistisch beeld zien in de metaal-, elektrotechnische- en transportmiddelenindustrie. De ondernemers waren wederom negatief in hun oordelen en ook overwegend pessimistisch in hun verwachtingen.

Minder orders, kleinere orderportefeuille

Volgens de ondernemers waren de orderontvangsten in de periode juli – september flink lager dan in de periode april - juni. De productie is dan ook afgenomen. De werkvoorraad, uitgedrukt in de index orderpositie, kwam in oktober met 95,2 iets lager uit dan in september. Het is de zevende maand op rij dat de werkvoorraad terugloopt. De omvang van de totale en buitenlandse orderpositie wordt door de ondernemers, gelet op de tijd van het jaar, als klein beoordeeld. Het oordeel over de voorraad gereed product bleef in oktober onveranderd negatief.

Orderpositie, oordeel 1 en index 2

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Onvoldoende vraag hindert ondernemers

Volgens de ondernemers is hun concurrentiepositie in het derde kwartaal van dit jaar op de markt buiten de EU verbeterd. Op de binnenlandse markt en markt binnen de EU is deze niet echt verbeterd of verslechterd. Onvoldoende vraag wordt door 29 procent van de ondernemers gezien als een belemmering voor de productie, dit zijn er meer dan een kwartaal eerder. De bezettingsgraad van de productie-installaties kwam in het derde kwartaal uit op 80 procent, een procentpunt lager dan een kwartaal eerder.

Iets meer buitenlandse afzet verwacht

Over de ontwikkeling van het economisch klimaat voor hun bedrijf in de komende drie maanden blijven de ondernemers pessimistisch. Ze verwachten een verdere verslechtering. Er wordt een lichte toename van de buitenlandse afzet verwacht. Over de productie in de komende drie maanden zijn de meningen verdeeld; ruim 18 procent verwacht een toename tegenover 21 procent die een afname voorziet. De inkoop bij leveranciers zal afnemen. Ook wordt er een verdere krimp van de werkgelegenheid voorzien in de komende maanden. Daarnaast zullen de prijzen die ze aan afnemers in rekening brengen weinig verandering tonen.

Verwachting voor oktober tot en met december 2012

Verwachting voor oktober tot en met december 2012