Duitsland: vooral aandeel invoer loopt terug

Duitsland blijft ook in 2011 met afstand de belangrijkste handelspartner voor Nederland. Maar het aandeel van Duitsland in de Nederlandse goederenhandel loopt terug. Dit geldt met name voor de invoer. Sinds 2010 is dit aandeel met meer dan een procentpunt per jaar afgenomen. Het aandeel van Duitsland in de uitvoer is in 2010 gelijk gebleven en in 2011 licht gedaald.

Aandeel Duitsland in Nederlandse goederenhandel

2012-duitsland-g1

Stijging invoer onder gemiddelde

In 2011 is voor 61 miljard euro aan goederen uit Duitsland ingevoerd. Dit is 3 procent meer dan in 2010. Deze invoerstijging ligt ruim onder de totale Nederlandse invoerstijging die 10 procent bedroeg. De uitvoer van goederen naar Duitsland steeg in 2011 met 10 procent tot bijna 100 miljard euro. Net zoals in 2010 steeg ook in 2011 de uitvoer naar Duitsland net zo hard als de totale Nederlandse uitvoer.

Handelsoverschot wederom fors toegenomen

In 2011 is het overschot op de goederenhandelsbalans met Duitsland met bijna 7 miljard euro toegenomen tot 38 miljard euro. In 2010 noteerden we al een toename van 9 miljard euro. Dit overschot komt, net zoals in 2010, voor een groot gedeelte uit de export van minerale brandstoffen naar Duitsland. Met geen enkel land is het handelsoverschot zo hoog. De totale Nederlandse handel genereerde in 2011 een handelsoverschot van 44 miljard euro.

Minder chemie en meer machines uit Duitsland

Van alle producten die Nederland in 2011 in Duitsland kocht had 46 procent betrekking op chemische producten en machines. In 2010 was dit nog de helft. De invoer van chemie is met 20 procent afgenomen terwijl machines met 7 procent in waarde zijn gestegen. Er werden voor het tweede achtereenvolgende jaar meer auto’s uit Duitsland ingevoerd. Met een import van 152 duizend stuks (waarvan 144 duizend nieuwe auto’s) zijn dit er 22 duizend meer dan in 2010.

Invoer auto's

2012-duitsland-g2

Machines blijft belangrijkste exportproduct

De export van machines is in 2011 met 5 procent toegenomen tot 22 miljard euro. Het aandeel van machines in de totale Nederlandse uitvoer is echter met 1 procentpunt afgenomen tot 22 procent. Met name kantoormachines (+4 procent), computers (-14 procent)en microprocessors (+6 procent) vinden hun weg naar Duitsland. Daarnaast is Duitsland een belangrijke afnemer van zuivel, groenten en fruit, kaas, bloemen en planten en kleding.

Uitvoer naar Duitsland naar goederensoort

2012-duitsland-g3

Wiel Packbier

Bron: StatLine