Monitor zakelijke diensten tweede kwartaal 2012

De bedrijven in de Zakelijke dienstverlening hebben in het tweede kwartaal van 2012 meer omgezet dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Daarmee deden de zakelijke dienstverleners het ook beter dan in het eerste kwartaal van 2012 toen de omzetontwikkeling nagenoeg nihil was. De stemming onder de zakelijke dienstverleners is in het tweede kwartaal van 2012 verslechterd. Ze ervaarden een verslechtering van het economisch klimaat en ook voor het derde kwartaal zijn hun vooruitzichten somber. Zo verwachten de ondernemers gelijkblijvende omzet en prijzen en een afname van de werkgelegenheid.

Omzettoename zakelijke dienstverleners

In het tweede kwartaal van 2012 is de omzet van de zakelijke dienstverleners 1,3 procent hoger uitgekomen dan een jaar eerder. De omzetgroei over de eerste helft van 2012 bedraagt hiermee 0,7 procent. Niet alle branches binnen de zakelijke dienstverlening realiseerden in het tweede kwartaal een hogere omzet. De architecten deden het nog altijd het slechtst. Hun omzet nam in de eerste twee kwartalen van dit jaar met gemiddeld 10 procent af ten opzichte een jaar eerder. Reis(organisatie)bureaus en dienstverleners op het terrein van keuring en controle deden daarentegen de beste zaken. Hun omzet nam in de eerste helft van 2012 met respectievelijk 9,4 en 5,9 procent toe.

Omzetontwikkeling Zakelijke dienstverlening (SBI sectie M-N) t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling Zakelijke dienstverlening (SBI sectie M-N) t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor
Negatief oordeel economisch klimaat

Uit de conjunctuurenquête van juli 2012 blijkt dat per saldo 18 procent van de zakelijke dienstverleners van mening is dat het economisch klimaat in het tweede kwartaal van 2012 verder is verslechterd. Een kwartaal eerder was het percentage ondernemers dat deze mening over het eerste kwartaal deelde, met 20 procent, bijna even groot. Ook voor het derde kwartaal zijn de verwachtingen per saldo negatief. 17 procent van de ondernemers verwacht een verslechtering, 6 procent een verbetering en het merendeel verwacht geen verandering in het huidige economisch klimaat.

Negatieve personeelsverwachting

Voor het derde kwartaal verwacht per saldo 15 procent van de ondernemers in de zakelijke dienstverlening een krimp van het personeelsbestand. Een kwartaal eerder bedroeg dit percentage nog geen vier procent. Wat betreft omzet en prijzen wordt voor het derde kwartaal weinig tot geen verandering voorzien. De groep positief en negatief gestemden houden elkaar nagenoeg in evenwicht.

Verwachting Zakelijke dienstverlening (SBI sectie M-N) voor het 3e kwartaal 2012

Verwachting Zakelijke dienstverlening (SBI sectie M-N) voor het 3e kwartaal 2012
Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.