Monitor uitzendbranche tweede kwartaal 2012

De omzet van de Uitzend- en uitleenbureaus is in het tweede kwartaal van 2012 gestegen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Tegelijkertijd blijkt uit de conjunctuurenquête van juli 2012 blijkt dat de ondernemers een verslechtering van het economisch klimaat ervaarden. Ook voor het derde kwartaal zijn de verwachtingen voor de ontwikkeling van het economisch klimaat somber. Bij gelijkblijvende prijzen verwachten de ondernemers wel een toename van de omzet te realiseren. De werkgelegenheid blijft onder druk staan. Eén op de vier ondernemers denkt dat het aantal arbeidsplaatsen in het derde kwartaal zal afnemen.

Wederom lichte toename omzet uitzendbranche

De uitzend- en uitleenbedrijven realiseerden in het tweede kwartaal van 2012 een omzetstijging van bijna 1 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dit is het zesde achtereenvolgende kwartaal dat er meer omzet is geboekt. De stijging is echter net als in het eerste kwartaal van 2012 bescheiden toen de omzet met 0,4 procent steeg. Vergeleken met de Zakelijke dienstverlening als geheel doen de uitzend- en uitleenbedrijven het minder goed. De zakelijke dienstverleners zagen hun omzet in het tweede kwartaal van 2012 met 1,3 procent toenemen.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Minder uitzend- en detacheringsuren

Het aantal uitzenduren (fase A) nam in het tweede kwartaal van 2012 af met 1,3 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Hiermee heeft de negatieve ontwikkeling van het eerste kwartaal zich voortgezet. Over heel 2011 was er nog sprake van een toename van 8 procent. Het aantal detacheringsuren (fase B + C) nam, in vergelijking tot de uitzenduren, met 0,1 procent minder sterk af. Voor het eerst sinds het eerste kwartaal van 2010 was de ontwikkeling van het aantal detacheringsuren positiever dan die van de uitzenduren. De daling van het totale aantal uren (fase A+B+C) kwam voor het tweede kwartaal van 2012 uit op 0,9 procent.

Seizoensgecorrigeerde indexcijfers van de uitzenduren

Seizoensgecorrigeerde indexcijfers van de uitzenduren

Verwachtingen economisch klimaat negatief

Uit de conjunctuurenquête van juli 2012 blijkt dat in de branche van de Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling per saldo 22 procent van de ondernemers van mening is dat het economisch klimaat zich in het tweede kwartaal negatief heeft ontwikkeld. De verwachtingen voor het derde kwartaal van 2012 zijn wat minder negatief. Wel verwacht per saldo nog altijd 6 procent van de ondernemers een verdere verslechtering van het economisch klimaat.

Oordeel economisch klimaat Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling (SBI 78) 

Oordeel economisch klimaat Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling (SBI 78)

Omzettoename verwacht

Voor het derde kwartaal van 2012 heeft per saldo bijna één op de vijf ondernemers in de uitzend- en arbeidsbemiddelingsbranche een positieve omzetverwachting. De ondernemers in de zakelijke dienstverlening als geheel zijn daarentegen minder optimistisch. Per saldo voorzien zij een omzetkrimp in het derde kwartaal. Voor wat betreft de werkgelegenheid verwachten de uitzend- en arbeidsbemiddelingsbureaus net als de zakelijke dienstverleners een afname in het derde kwartaal.

Verwachting voor het derde kwartaal 2012

Oordeel economisch klimaat Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling (SBI 78)
Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.