Uitzenduren fase A, B en C (monitor zakelijke diensten)

Een uitzendkracht die langere tijd voor een uitzendbureau werkt doorloopt drie fasen.

  • Het eerste contract voor bepaalde tijd staat bekend als “fase A” en telt 78 weken.
    De gewerkte uren in deze periode worden omschreven als uitzenduren. 
  • Fase B telt 104 weken. Gedurende fase B is de uitzendkracht in reguliere dienst bij het uitzendbureau voor bepaalde tijd.
  • Na deze 182 weken gaat fase C in, een contract voor onbepaalde tijd bij de uitzendorganisatie. De uren die in fases B en C worden gemaakt heten detacheringsuren.

In fase A is het voor beide partijen gemakkelijker het contract te beëindigen dan in de fases B en C het geval is.