Monitor reclamebranche tweede kwartaal 2012

De omzet in het Reclamewezen is in het tweede kwartaal van 2012 niet veranderd ten opzichte van een jaar eerder. Daarmee zette de negatieve ontwikkeling van de afgelopen vier kwartalen niet verder door. Uit de conjunctuurenquête van juli 2012 blijkt echter dat de ondernemers van mening zijn dat het economisch klimaat is verslechterd. Voor het derde kwartaal worden weinig veranderingen in het economisch klimaat voorzien. Ook de verwachtingen voor de omzet en de werkgelegenheid zijn vrij neutraal.

Omzet onveranderd

Nadat vorig kwartaal het laagste omzetniveau sinds 2006 werd bereikt in het reclamewezen, was de omzet in het tweede kwartaal van 2012 weer terug op het niveau van een jaar eerder. Dit is in tegenstelling tot de vier voorgaande kwartalen. Toen werd gemiddeld per kwartaal nog ruim 5 procent minder omgezet dan in hetzelfde kwartaal het jaar ervoor. Het omzetniveau van voor de economische crisis is echter nog niet in zicht. Ook in het tweede kwartaal van 2012 heeft het reclamewezen het in vergelijking tot de zakelijke dienstverlening als geheel slechter gedaan. In de Zakelijke dienstverlening werd 1,3 procent meer omzet geboekt.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Verdere verslechtering economisch klimaat

Uit de conjunctuurenquête van juli 2012 blijkt dat de ondernemers in het Reclamewezen en marktonderzoek negatief gestemd zijn over de ontwikkelingen van het economisch klimaat in het afgelopen kwartaal. Per saldo was één op de zeven ondernemers van mening dat het economisch klimaat in het tweede kwartaal is verslechterd. Voor het derde kwartaal wordt weinig verandering in het economisch klimaat verwacht.

Oordeel economisch klimaat Reclamewezen en marktonderzoek (SBI 73)

Oordeel economisch klimaat Reclamewezen en marktonderzoek (SBI 73)
Ondernemers verwachten afname van de omzet

Per saldo verwacht bijna 5 procent van de ondernemers in het reclamewezen en marktonderzoek een afname van de omzet in het derde kwartaal. Een kwartaal eerder verwachtte per saldo nog ruim 11 procent een omzettoename. Qua tarieven verwacht per saldo zes procent van de ondernemers, net als een kwartaal eerder, een verhoging door te voeren.

Verwachting voor het derde kwartaal 2012

Verwachting voor het derde kwartaal 2012

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.