Samenloop in voorzieningen en inkomen 2009 (vervolgstudie)

22-8-2012 09:30

Vervolgonderzoek naar mensen met meerdere voorzieningen tegelijkertijd op de domeinen zorg en inkomen in 2009. In dit onderzoek zijn cijfers over de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) toegevoegd. Opdrachtgever: ministerie van SZW.