Samenloop in voorzieningen en inkomen 2009 (vervolgstudie)

Vervolgonderzoek naar mensen met meerdere voorzieningen tegelijkertijd op de domeinen zorg en inkomen in 2009. In dit onderzoek zijn cijfers over de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) toegevoegd. Opdrachtgever: ministerie van SZW.