In Zeeland krimpen alleen randgemeenten

Delen van de provincie Zeeland zijn door de Rijksoverheid aangewezen als krimpgebieden. Toch krimpen niet alle gemeenten, er is in de periode tussen 2005 en 2012 ook groei waar te nemen. Kleinere kernen hebben het echter moeilijker.

Krimp in provincie Zeeland
De Rijksoverheid heeft delen van de provincies Groningen, Zeeland en Limburg bestempeld als krimpgebieden .In de provincie Zeeland is Zeeuws-Vlaanderen als krimpgebied aangewezen. Kaart 1 toont welke gemeenten in Zeeland tussen 2005 en 2012 minder inwoners kregen. Krimp komt eigenlijk alleen voor in de gemeenten die aan de buitenrand van de provincie liggen. In het krimpgebied Zeeuws-Vlaanderen is vooral de gemeente Sluis, met 3 procent, flink gekrompen.

Buiten Zeeuws-Vlaanderen is Vlissingen de grootste krimpgemeente. Tussen januari 2005 en januari 2012 is deze gemeente met 2 procent gekrompen. De grootste achteruitgang in inwoneraantal vond hier in de jaren 2005 en 2007 plaats. Na deze periode krimpt deze gemeente minder, maar de krimp gaat wel nog steeds door

1. Krimp- en groeigemeenten in Zeeland, 2005-2012
1. Krimp- en groeigemeenten in Zeeland, 2005-2012

Groei van gemeenten
In de provincie Zeeland zijn er echter ook gemeenten die juist hard groeiden. In de periode tussen 2005 en 2012 groeiden de gemeenten Middelburg, Reimerswaal en Tholen met meer dan 2 procent. De gemeenten Noord-Beveland en Kapelle groeiden zelfs met meer dan 4 procent. Vooral in de jaren 2006 en 2008 groeide de gemeente Kapelle fors, met zo’n 2 procent in één jaar. Dat is een toename van ongeveer 250 inwoners per jaar. Opvallend is dat in deze groeigemeenten ook nauwelijks of geen bevolkingskernen voorkomen die zijn gekrompen (zie kaart 2). Alleen Wissenkerke in Noord-Beveland liet een krimp zien..

2. Krimp- en groeikernen in Zeeland, 2001-2008
2. Krimp- en groeikernen in Zeeland, 2001-2008

Krimp kleine kernen
In Zeeland zijn in 2001 de meeste bevolkingskernen waar minder dan 500 mensen woonden gekrompen. Ondanks deze krimp, zijn er in deze categorie ook nog veel kernen die blijven groeien Soms komt dit door nieuwbouw. Vanuit een grotere kern trekken mensen vaak naar een kleine kern vol nieuwbouw, zoals naar de kern Hulst-Oost bij de gemeente Hulst in Zeeuws-Vlaanderen.

De kleine kern in Zeeland die procentueel in de periode 2001 tot en met 2008 de grootse afname van het aantal inwoners te verwerken kreeg, was Terhofstede. In deze kern daalde het aantal inwoners met bijna 30 procent tot ongeveer 25 inwoners. De grootste absolute afname in aantal inwoners was in de kern Zierikzee. Deze kern, de enige in Zeeland met tussen de 10 en 20 duizend inwoners, kromp in deze periode met bijna 300 personen.

3. Aantal kernen dat groeit of krimpt in Zeeland naar inwoneraantal, 2001-2008
3. Aantal kernen dat groeit of krimpt in Zeeland naar inwoneraantal, 2001-2008

Het totaal aantal mensen dat in een kern van minder dan 500 inwoners is gaan wonen, is meer dan het aantal dat er is vertrokken. Dit geldt voor alle kerngroottes. Dat betekent dat over heel Zeeland genomen de bevolking is toegenomen.

Hilde Keuning–van Oirschot

Bronnen: