Voedings- en genotmiddelenindustrie

Uit de conjunctuurtest van juli blijkt dat in het beeld in de voedings- en genotmiddelenindustrie optimisme doorschijnt. De orderontvangsten zijn toegenomen in de afgelopen maanden en de ondernemers zijn optimistisch in hun verwachtingen voor komende maanden.

Toename orderontvangsten

De ondernemers zagen in de afgelopen maanden de orderontvangsten verder toenemen. De productie is in die periode nauwelijks veranderd. De werkvoorraad, uitgedrukt in de index orderpositie, kwam in juli iets lager uit op 103,2. Het oordeel van de ondernemers over de werkvoorraad verslechterde dan ook iets. Per saldo 9 procent van de bedrijven bestempelt de orderpositie als klein. Het oordeel over alleen de buitenlandse orderpositie verbeterde echter iets. Het oordeel over de voorraad eindproduct verslechterde.

Orderpositie, oordeel 1) en index 2)

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Concurrentiepositie verbeterd

Volgens de ondernemers is hun concurrentiepositie in het tweede kwartaal van dit jaar de buitenlandse afzetmarkt (zowel binnen als buiten de EU) verbeterd. Net als een kwartaal eerder gaf circa 15 procent van de ondernemers aan dat onvoldoende vraag momenteel de productie belemmert. De bezettingsgraad van de productie-installaties lag in juli op ruim 75 procent, iets lager dan een kwartaal eerder. Het aantal ondernemers dat de productiecapaciteit momenteel als te groot beoordeelde, nam echter iets af.

Voorzichtig optimisme in verwachtingen

Over de ontwikkeling van het economisch klimaat voor hun bedrijf in de komende drie maanden zijn de ondernemers pessimistisch. Zij rekenen op een verdere verslechtering. Desondanks zijn ze verder optimistisch in hun verwachtingen. Zo verwachten ze meer buitenlandse afzet en een toename van de productie in de komende maanden. Daarbij denken ze hun inkopen bij hun leveranciers op hetzelfde niveau te houden en hun afnemers iets hogere afzetprijzen te kunnen doorberekenen. Ook zijn er meer ondernemers die een toename van de werkgelegenheid voorzien dan ondernemers die een afname verwachten. De ondernemers in deze branche zijn beduidend positiever gestemd dan de rest van de industrie.

Verwachting voor juli 2012 tot en met september 2012

Verwachting voor juli 2012 tot en met september 2012