2012-vroege-raming-akkerbouw

De raming is gebaseerd op de ontvangen eerste 42 duizend opgaven van de Landbouwtelling 2012. Dit komt overeen met naar verwachting 59 procent van de totale landbouw. In totaal vertegenwoordigen de 42 duizend bedrijven rond 60 procent van de arealen in 2011. Daarom wordt aangenomen dat deze groep bedrijven een goed beeld geeft van de ontwikkelingen in de landbouw.