Nieuwe opzet dienstenprijsindex

Samenvatting

  • Bij de samenstelling van de dienstenprijsindex (DPI) volgt het CBS met ingang van het eerste kwartaal 2012 de classificatie van producten naar activiteit (CPA 2008)
  • Het basisjaar voor de dienstenprijsindex is verlegd van 2006=100 naar 2010=100
  • De wijzigingen hebben vanaf 2010 invloed op het verloop van de indexreeksen

Inleiding

De dienstenprijsindex meet de prijsontwikkeling van diensten die bedrijven leveren op het gebied van de commerciële dienstverlening. De prijsontwikkeling van de afzonderlijke diensten wordt gewogen met de binnenlandse productiewaarden uit de Nationale rekeningen.
Naast de dienstenprijsindex worden ook de prijsontwikkelingen van de afzonderlijke diensten gepubliceerd. Deze zijn gegroepeerd volgens de classificatie van producten naar activiteit.
De classificatie die bij de berekening van de DPI wordt gebruikt, wijzigt vanaf 2012 naar CPA 2008. Als gevolg van deze wijziging is er een basisverlegging van 2006=100 naar 2010=100 doorgevoerd.

Dienstenprijzen

 Opzet dienstenprijsmonitor

Veranderingen

1. Wijziging classificatie en publicatieschema

De diensten die bijdragen aan de DPI worden geclassificeerd volgens de CPA-classificatie. De dienstenprijsindex omvat de secties H tot en met N. Deze classificatie volgt het gemeenschappelijke Europese kader voor de vergelijking van statistische gegevens over goederen en diensten. De CPA is op 4-digitniveau gelijk aan de NACE/SBI-indeling die de classificatie van economische activiteiten weergeeft. In 2008 is een nieuwe CPA-classificatie opgesteld. Deze vervangt de classificatie uit 2002. Dit heeft op sommige punten grote wijzigingen tot gevolg. Met name branches die eerder onder de ‘overige zakelijke dienstverlening’ vielen, hebben een aparte 2-digitcode gekregen. Met ingang van 2012 wordt deze classificatie gevolgd.

2. Wijziging basisjaar

Het indexreferentiejaar voor de dienstenprijsindex is gewijzigd van 2006=100 naar 2010=100. De DPI-uitkomsten zijn vanaf 2010 herberekend volgens de nieuwe classificatie en met nieuwe wegingen. In de nieuwe publicatietabel staan tevens de historische indexcijfers geschakeld aan de nieuwe reeks. De indexcijfers voor 2010 zijn met behulp van de oude gewichten gekoppeld aan de nieuwe reeks. Aggregatie van de reeks vóór 2010 is daardoor niet mogelijk met de nieuwe gewichten. Daarvoor zijn de oude gewichten nodig. Deze zullen eerst moeten worden gecorrigeerd voor de basisverlegging door middel van een zogenoemde price update. De publicatie van de oude reeks op basis van 2006=100 is met ingang van het vierde kwartaal van 2011 gestopt.

3. Aanpassing wegingschema

Naast de nieuwe lange reeks indexcijfers met referentiejaar 2010=100, publiceert het CBS ook nog de reeks met referentiejaar 2006=100. Deze reeks loopt vanaf het eerste kwartaal van 2006 tot en met eind 2011. De indexcijfers van beide reeksen wijken af door het gebruik van verschillende basisjaren. De ontwikkeling van beide reeksen is gelijk tussen 2006 en 2010. De ontwikkelingen in 2010 en 2011 wijken af door het gebruik van een ander wegingschema. Het wegingschema van de reeks 2010=100 is aangepast aan de gewijzigde marktsituatie. Het CBS adviseert daarom voor indexering deze reeks te gebruiken.

Helewise Hentzen en Marcel Spanjaard

Monitor prijzen commerciële dienstverlening, eerste kwartaal 2012