Monitor prijzen commerciële dienstverlening, eerste kwartaal 2012

  • Prijsindex commerciële dienstverlening daalt 0,2 procent ten opzichte van vorig jaar
  • Prijzen in informatie- en communicatiesector blijven dalen
  • Prijzen van architecten onder druk van malaise in de bouw

Lichte prijsdaling

In het eerste kwartaal van 2012 zijn de prijzen in de commerciële dienstverlening 0,2 procent lager dan in dezelfde periode van 2011. Het is voor het eerst sinds 2009 dat de prijsontwikkeling vergeleken met een jaar eerder negatief is.

Prijsontwikkeling commerciële dienstverlening

Prijzen

Wisselend beeld

De prijsontwikkeling van de diverse sectoren en branches van de commerciële dienstverlening is wisselend.  In de sector Vervoer en Opslag stegen de prijzen in het eerste kwartaal van 2012 nog met 0,9 procent  in vergelijking tot een jaar eerder. Dit komt onder andere door de gestegen brandstofkosten, die deels zijn doorberekend aan de klant. De prijzen in de sector Informatie en Communicatie zijn daarentegen met 2 procent gedaald. Dat komt vooral door de daling van de prijzen in de IT-branche met 4 procent. Door de crisis concurreren IT-dienstverleners op de prijs van hun diensten om opdrachten binnen te halen.

In de sector Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische diensten stegen de prijzen van de rechtskundige diensten met 0,9 procent. De prijzen van architecten staan onder druk van de malaise in de bouw en zijn met 1,4 procent gedaald. Dat architecten slechte tijden beleven, komt ook tot uiting in een omzetdaling van 10,8 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2011.
De prijzen in de Administratieve en Ondersteunende Dienstensector stegen als gevolg van de doorberekening van de CAO-loonontwikkeling in de onderliggende branches.

Anke Wolters

Bron: StatLine