Monitor zakelijke diensten eerste kwartaal 2012

De omzet van de zakelijke dienstverleners is in het eerste kwartaal van 2012 opnieuw lager uitgekomen in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. De daling is echter iets kleiner dan vorig kwartaal. Per saldo was de stemming onder de zakelijke dienstverleners over het economisch klimaat in het eerste kwartaal van 2012 ook minder negatief dan een kwartaal eerder. Een kleiner aantal ondernemers voorziet een negatieve ontwikkeling van het economisch klimaat. Verder verwachten zij dat de tarieven nauwelijks verder dalen en dat de krimp in de werkgelegenheid binnen de zakelijke dienstverlening minder groot zal zijn dan in de voorgaande kwartalen.

Kleine omzetkrimp zakelijke dienstverleners

Voor het tweede achtereenvolgende kwartaal is de omzet van de zakelijke dienstverleners afgenomen. De omzet daalde in het eerste kwartaal van 2012 met 0,3 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal van 2011. Een kwartaal eerder daalde de omzet met 0,6 procent sterker.

Wisselend beeld branches zakelijke dienstverlening

De sterkste omzetdaling binnen de zakelijke dienstverlening werd gemeten bij de architecten. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2011 daalde hun omzet met 10,8 procent. Ook bedrijven werkzaam in markt- en opinieonderzoek zagen hun omzet met 9,5 procent krimpen. Managementadviesbureaus lieten dit kwartaal de grootste omzetstijging zien ten opzichte van een jaar eerder. Hun omzet nam met 7,4 procent fors toe.

Omzetontwikkeling Zakelijke dienstverlening (SBI sectie M-N) t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling Zakelijke dienstverlening (SBI M-N)

Economisch klimaat iets minder verslechterd

Uit de conjunctuurenquête van april 2012 blijkt dat per saldo 20 procent van de zakelijke dienstverleners een verslechtering van het economisch klimaat in het eerste kwartaal van 2012 ervaarde. In het vierde kwartaal was dit nog ruim 25 procent. Voor het tweede kwartaal verwacht 16 procent van de ondernemers een verdere verslechtering en 11 procent een verbetering.

Meer dienstverleners met positieve omzetverwachting

De groep zakelijke dienstverleners met een positieve omzetverwachting is groter dan die met een negatieve verwachting. Vorig kwartaal was per saldo 2,4 procent pessimistisch gestemd. Dit kwartaal verwacht per saldo 12 procent een positieve omzetontwikkeling. De zakelijke dienstverleners voorzien tevens dat de tarieven die ze aan hun klanten in rekening brengen vrijwel gelijk blijven. Daarnaast verwacht 4 procent een verdere verslechtering van de werkgelegenheid in de zakelijke dienstverlening. Een kwartaal eerder was dit nog 7 procent.

Verwachting Zakelijke dienstverlening (SBI sectie M-N) voor het 2e kwartaal 2012

Verwachting Zakelijke dienstverlening (SBI M-N) voor het 2e kwartaal 2012

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.