Industriebeeld: producentenvertrouwen nagenoeg onveranderd

De ondernemers in de industrie zijn in juni 2012 onverminderd somber. Het producentenvertrouwen kwam uit op -4,8 tegen -5,0 in mei.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie lag in april 2012 op vrijwel hetzelfde niveau als in april 2011. In maart was de productie nog bijna 2 procent hoger dan een jaar eerder. Carnaval viel dit jaar in februari en niet zoals in 2011 in maart. Dit kan de productiegroei in maart 2012 opwaarts beïnvloed hebben. De industrie behaalde in april 1 procent meer omzet dan in april 2011. Ook in februari en maart bedroeg de toename 1 procent. De omzetgroei in april werd volledig op de buitenlandse markt gerealiseerd; daar was de omzet bijna 3 procent hoger. De omzet op de binnenlandse markt was bijna 2 procent lager dan een jaar eerder.

De Nederlandse economie kromp in het eerste kwartaal van 2012 met 0,8 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Daarbij telde het kwartaal een werkdag meer dan het eerste kwartaal van 2011. In het vierde kwartaal van 2011 kromp de Nederlandse economie ook met 0,8 procent.

Productiegroei en producentenvertrouwen

Productiegroei en producentenvertrouwen

Stemming ondernemers industrie onveranderd

Het producentenvertrouwen kwam in juni 2012 uit op -4,8 tegen -5,0 in mei.

Het producentenvertrouwen is samengesteld uit drie deelindicatoren: het oordeel over de orderpositie, de verwachte productie in de komende drie maanden en het oordeel over de voorraden gereed product.

Het oordeel over de orderpositie verbeterde weer iets, na drie maanden met een verslechtering. Het oordeel over de vooraden veranderde nauwelijks. Daarentegen verslechterde de verwachting over de productie in de komende drie maanden.

Het aantal ondernemers dat de waarde van hun orderontvangsten in de afgelopen drie maanden zag toenemen was, net als vorige maanden, kleiner dan het aantal dat de waarde zag afnemen. De index orderpositie (orders uitgedrukt in maanden werk) nam af en kwam uit op 99,6.

Over de toekomstige ontwikkeling van de werkgelegenheid in hun branche waren de ondernemers iets minder pessimistisch dan in de voorgaande maand. Het aantal ondernemers dat verwacht dat de personeelssterkte in de komende drie maanden zal afnemen was echter nog beduidend groter dan het aantal dat een toename voorziet.

Bescheiden toename voorraden industrie

De ondernemers in de industrie hielden in april 1 procent meer voorraad gereed product aan dan in april 2011. De toename was veel kleiner dan die in februari en maart (6 procent). De index van de voorraden gereed product (2005=100) stond in april op 105,0, tegen 106,8 in maart.

Verdeeld beeld productie in onderliggende branches

Binnen de industrie loopt de ontwikkeling van de productie in april 2012 sterk uiteen. Zo was de productie van de voedings- en genotmiddelenindustrie bijna 8 procent lager dan een jaar eerder. Dit is een uitzonderlijk grote afname voor deze branche. Daartegenover stond een productietoename van bijna 6 procent in de aardolie-, chemie-, rubber- en kunststofverwerkende industrie.

Industrie behaalt iets meer omzet

De industrie behaalde in april 1 procent meer omzet dan in april 2011. De fabrikanten in de industrie rekenden in april bijna 3 procent meer voor hun producten dan een jaar eerder. De samenstelling van de werk- en feestdagen was minder gunstig dan in april 2011. Het negatieve effect hiervan op de ontwikkeling van de omzet wordt geraamd op bijna 3 procent.

De aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie realiseerde ruim 8 procent meer omzet. Dit kwam grotendeels door hogere prijzen. In de voedings- en genotmiddelenindustrie en de basismetaal- en metaalproductenindustrie was de omzet daarentegen duidelijk lager dan een jaar eerder.

Economie krimpt

De Nederlandse economie kromp in het eerste kwartaal van 2012 met 0,8 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Daarbij telde het kwartaal een werkdag meer dan het eerste kwartaal van 2011. In het vierde kwartaal van 2011 kromp de Nederlandse economie ook met 0,8 procent.

Ten opzichte van het voorgaande kwartaal groeide de economie in het eerste kwartaal met 0,3 procent. Hierbij is rekening gehouden met werkdag- en seizoeneffecten. In de voorgaande twee kwartalen was er nog sprake van een kwartaal-op-kwartaalkrimp.

De goederenproducenten produceerden 2,8 procent minder. Met ruim 10 procent was de krimp het grootst in de bouwnijverheid. De productie in de bouw werd geremd door meer vorstverlet en een ander vakantiepatroon dan in het eerste kwartaal van 2011. De industriële productie kromp in het eerste kwartaal van 2012 met 0,3 procent.

De investeringen in vaste activa waren in het eerste kwartaal 5,2 procent lager dan in het eerste kwartaal van 2011. Er werd vooral minder geïnvesteerd in bouwwerken. In 2011 waren de investeringen nog fors hoger dan een jaar eerder.

Door huishoudens werd 0,7 procent minder besteed aan goederen en diensten dan een jaar eerder. Deze afname was aanzienlijk minder groot dan die in het vierde kwartaal van 2011 (2,3 procent). Dit komt grotendeels door het gasverbruik. In het relatief zachte vierde kwartaal werd veel minder gestookt dan een jaar eerder. De overheidsconsumptie was in het eerste kwartaal 0,9 procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2011. In de voorgaande twee kwartalen was er nog sprake van een kleine afname.

De uitvoer van goederen en diensten groeide met 2,6 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2011. Het volume van de invoer nam met 1,6 procent toe. 

De Industrieradar toont in juni 2012 een gemengd beeld in vergelijking met een maand eerder. Van de zes indicatoren vertonen er drie een verbetering en drie een  verslechtering ten opzichte van mei.  Het exportvolume en de Europese indicatoren, industriële orders en productie van de EU-27 verbeterden. Het producentenvertrouwen verslechterde, evenals de consumptie door huishoudens en het consumentenvertrouwen. Alle indicatoren liggen onder de langjarig gemiddelde ontwikkelingen.