Monitor horeca eerste kwartaal 2012

De horeca, inclusief verblijfsrecreatie en cateringbedrijven, heeft in het eerste kwartaal van 2012 meer omzet behaald dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De cafetaria’s boekten wederom de hoogste omzetgroei binnen de horeca. Het sentiment onder de ondernemers in de horeca is in het eerste kwartaal van 2012 minder negatief dan een kwartaal eerder. Het economische klimaat verslechterde weliswaar, maar de ondernemers zijn wel optimistisch over de omzet, prijzen en de werkgelegenheid voor het tweede kwartaal van dit jaar.

Omzet horeca hoger

In het eerste kwartaal van 2012 heeft de horeca 2,1 procent meer omgezet dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Hotels, restaurants en cafetaria’s noteerden in het eerste kwartaal een omzetgroei. In tegenstelling tot deze horecabranches deden cafés, verblijfsrecreatie en cateringbedrijven het minder goed. De omzet van cafés bleef nagenoeg gelijk. De omzet van de verblijfsrecreatie en cateringbedrijven daalde met respectievelijk 1,8 en 0,4 procent.

Omzetontwikkeling horeca

Omzetontwikkeling horeca

Iets minder openstaande vacatures

In de horeca stonden eind maart 2012 8,4 duizend vacatures open. Dat zijn er 700 minder dan een jaar eerder. De ontwikkeling van het aantal openstaande vacatures wordt bepaald door hoeveel vacatures er ontstaan zijn en hoeveel er vervuld zijn. In het eerste kwartaal van 2012 zijn er 15 duizend vacatures ontstaan, 1 duizend meer dan een jaar eerder. Het aantal mensen dat een baan vond in de horeca, is gelijk gebleven. Het aantal vervulde vacatures bedroeg 13 duizend in het eerste kwartaal, evenveel als in dezelfde periode van 2011.

Aantal openstaande en ontstane vacatures

Aantal openstaande en ontstane vacatures

Oordeel economisch klimaat verder verslechterd

Uit de conjunctuurtest van april 2012 blijkt dat de ondernemers in de horeca het economische klimaat in de eerste drie maanden van dit jaar verder hebben zien verslechteren. De bedrijven die het economische klimaat als gunstig beoordelen zijn met 7 procent duidelijk in de minderheid. Door 56 procent van de ondernemers wordt gemeld dat het klimaat niet of nauwelijks veranderd is. Maar volgens 36 procent van de bedrijven is het economische klimaat verslechterd, zodat de groep die met een verslechtering is geconfronteerd met per saldo 29 procent in de meerderheid is. Voor het tweede kwartaal van 2012 zijn de ondernemers minder negatief over het economische klimaat dan een kwartaal eerder. Toch verwacht per saldo 10 procent een verslechtering.

Oordeel over economisch klimaat

Oordeel over economisch klimaat

Omzetstijging, hogere prijzen en meer personeel verwacht

De ondernemers in de horecabranche zijn optimistisch over de omzetverwachting voor het tweede kwartaal van 2012. Door per saldo één op de zes wordt een stijging van de omzet voorzien. Verder verwacht per saldo 11 procent van de ondernemers dat zij hogere prijzen voor hun diensten in rekening zullen brengen aan hun klanten. Over de werkgelegenheid in het tweede kwartaal van 2012 zijn de bedrijven eveneens optimistischer gestemd. Per saldo voorziet één op de tien ondernemers een uitbreiding van hun personeelsbestand.

Verwachtingvoor het tweede kwartaal 2012

Verwachting voor het tweede kwartaal 2012

Prijzen 1,6 procent gestegen

De prijzen in de traditionele horeca stegen in het eerste kwartaal van 2012 met 1,6 procent in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2011. De stijging is lager dan een kwartaal eerder. In vergelijking met de algemene inflatie lag de prijsontwikkeling in de horeca bijna 1 procentpunt lager. De omzetgroei in de traditionele horeca is in het eerste kwartaal voor de helft te danken aan hogere prijzen en voor de helft aan een hoger volume.

Prijsontwikkeling

Prijsontwikkeling

Omzet hotels stijgt

In het eerste kwartaal van 2012 hebben hotels, inclusief pensions en conferentieoorden, 2,4 procent meer omgezet dan een jaar eerder. De groei is daarmee hoger dan in het voorgaande kwartaal. Toen kwam de groei nog uit op bijna 1 procent.

Omzetontwikkeling hotels

Omzetontwikkeling hotels

Ook hogere omzet restaurants

Ook restaurants behaalden in het eerste kwartaal meer omzet dan een jaar eerder. Hun omzet steeg met bijna 4 procent. Dit is vooral toe te schrijven aan gestegen prijzen. De prijzen in restaurants waren 2,3 procent hoger in vergelijking met het eerste kwartaal van 2011. Het omzetvolume was 1,4 procent hoger.

Omzetontwikkeling restaurants

Omzetontwikkeling restaurants

Opnieuw grootste omzetstijging cafetaria’s

Binnen de horeca boekten cafetaria’s, net als in de voorgaande kwartalen, de hoogste omzetgroei. Cafetaria’s vormen een goed alternatief voor de restaurants, waardoor deze sector de afgelopen kwartalen goed is doorgekomen. De omzet van cafetaria’s was in het eerste kwartaal van 2012 5,3 procent hoger dan een jaar eerder. De stijging was wel kleiner dan in de voorgaande kwartalen. De prijzen stegen met 2,7 procent en het omzetvolume was 2,5 procent hoger.

Omzetontwikkeling cafetaria’s

Omzetontwikkeling cafetaria’s

Omzet cafés nagenoeg gelijk

Cafés deden het in het eerste kwartaal van 2012 slechter dan de overige horecabranches. Het omzetvolume daalde met 2 procent in vergelijking met een jaar eerder. De prijzen stegen in genoemde periode met 2,2 procent. Hierdoor behaalden zij een bescheiden omzetgroei van 0,2 procent

Omzetontwikkeling cafés

Omzetontwikkeling cafés

Meer cijfers staan op de themapagina Handel en horeca