Horeca (monitor horeca)

Wijziging mei 2013

Vanaf mei 2013, bij het uitkomen van de eerste kwartaalcijfers over 2013, publiceert het CBS de cijfers met omzetontwikkelingen over de horeca in een nieuwe tabel 'Horeca; omzetontwikkeling, index 2010 = 100'. Deze tabel is de opvolger van de tabel 'Horeca; omzetontwikkeling, SBI 2008'. De cijfers in de nieuwe tabel wijken af van de cijfers tot en met het jaar 2012 in voorgaande tabel. Dit is het gevolg van het verleggen van de basis van de indexcijfers van het jaar 2005 naar 2010 en een actualisering van de wegingsfactoren. Dit betekent dat vanaf heden de wegingen van omzet en prijzen uit 2010 ten grondslag liggen aan de indices. Voor de verslagjaren 2005–2012 zijn de jaar-op-jaarontwikkelingen herberekend op basis van het basisjaar 2010.

Wijziging mei 2009

Met ingang van het eerste kwartaal 2009 worden de horecacijfers gepubliceerd met basisjaar 2005 (voorheen 2000=100).

De cijfers van verschillende sectoren binnen de horeca zijn met ingang van de monitor van het eerste kwartaal 2009 gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De SBI 2008 is afgeleid van indelingen zoals gebruikt door de Europese Unie en de Verenigde Naties. Deze indelingen worden ongeveer eens in de 15 jaar geactualiseerd

Wijziging juni 2008

Met ingang van het eerste kwartaal van 2008 is de horecamonitor uitgebreid. In de monitoren tot en met het vierde kwartaal van 2007 hadden de cijfers uitsluitend betrekking op hotels, restaurants, cafetaria’s (inclusief snackbars, lunchrooms en fastfood-restaurants e.d.) en cafés. Samen vormen deze bedrijven de traditionele horeca. Wanneer nu wordt gesproken over horeca, wordt bedoeld de totale horeca inclusief catering en verblijfsrecreatie.