Tijd- en plaatsonafhankelijk werken in 2010

Tijd- en plaatsonafhankelijk werken heeft in 2010 op bescheiden schaal ingang gevonden. Drie op de tien werknemers verrichten incidenteel thuis werkzaamheden voor de werkgever. 16 procent  werkt in 2010 geregeld buiten de bedrijfsvestiging en heeft daarbij als telewerker toegang tot de bedrijfssystemen. Dat verschilt overigens behoorlijk per bedrijfstak. Bedrijven in de zakelijke en financiële dienstverlening lopen voorop; hier doet ruim een kwart van de werknemers aan telewerken.