MKB goed voor 60 procent van de exportwaarde

Verreweg de meeste Nederlandse goederenexporteurs behoren tot het midden- en kleinbedrijf (MKB). Samen zijn zij verantwoordelijk voor 60 procent van de uitvoerwaarde.

Bijna alle exporteurs in MKB

In 2009 behoorde meer dan 98 procent van de goederen exporterende bedrijven tot het midden- en kleinbedrijf. Het MKB (minder dan 250 werkzame personen) was goed voor ruim 60 procent van de totale Nederlandse uitvoerwaarde van 309 miljard. De resterende 2 procent behoort tot het grootbedrijf en is goed voor grofweg 40 procent van de export. Bijna de gehele uitvoerwaarde is handel van bedrijven die zowel in- als uitvoeren.

Groothandel heeft hoogste exportwaarde

Van alle sectoren was de goederenexport in de industrie en de handel het grootst in 2009. De branche groothandel en handelsbemiddeling is het belangrijkst met een exportaandeel van bijna 40 procent. Hierna volgen op enige afstand de voedingsmiddelen- en chemische industrie met respectievelijk 9 en 7 procent. Opvallend is dat de industriële branches vaak met een relatief klein aantal bedrijven een grote exportwaarde genereren. De aardolie-industrie spant de kroon met een uitvoerwaarde van bijna 300 miljoen euro per exporterend bedrijf.

Uitvoerwaarde per bedrijf, grootste exporterende branches handel en industrie, 2009

exportaandeel-mkb-g1

Grootbedrijf belangrijk voor export industrie

In 2009 kwam gemiddeld over alle sectoren bijna 40 procent van de uitvoerwaarde op het conto van het grootbedrijf. In de branche groothandel en handelsbemiddeling was dit aandeel met 14 procent veel lager. Bij de belangrijkste industriële exportbranches was het grootbedrijf juist meer van belang dan gemiddeld. De aardolie-industrie valt ook in dit verband op: bijna de gehele uitvoerwaarde van deze branche wordt gegenereerd door het grootbedrijf.

Aandeel uitvoerwaarde per bedrijfsgrootte, grootste exporterende branches handel en industrie, 2009

exportaandeel-mkb-g2

Fintan van Berkel, Chantal Lemmens-Dirix en Jasper Roos

Bronnen: StatLine