Goederen exporterende bedrijven

In Nederland zijn naar schatting meer dan 100.000 goederenexporteurs. Het precieze aantal is onbekend.
Bij ruim drie kwart van de uitvoerwaarde kan met behulp van BTW-nummers het exporterende bedrijf worden geïdentificeerd. In 2009 leverde dat 85.000 exporteurs op. Van deze bedrijven zijn de hoofdactiviteit en het aantal werkzame personen bekend.
Bij circa 20 procent van de exportwaarde is een BTW-nummer bekend, maar kan deze niet worden gekoppeld aan een Nederlands bedrijf. Een grove schatting is dat het hierbij gaat om ruim 20.000 exporterende bedrijven.
Voor 3 procent van de uitvoerwaarde is geen BTW-nummer bekend. Van dit deel kan alleen achterhaald worden dat het waarschijnlijk gaat om enkele tienduizenden exporteurs.