Bewegingen op de Nederlandse arbeidsmarkt, 1999-2008

Dit rapport beschrijft de mobilteit op de arbeidsmarkt in de periode 1999-2008, waarbij onderscheid wordt gemaakt naar 28 sectoren. Opdrachtgever: Raad voor Werk en Inkomen