Financieel vermogen van Nederlandse huishoudens boven de 1 biljoen euro

Het financieel vermogen van Nederlandse huishoudens nam in het vierde kwartaal van 2011 toe tot 1 027 miljard euro. Hiermee was de waarde aan het eind van het vierde kwartaal 49 miljard euro, 5,0 procent, hoger dan aan het eind van het derde kwartaal. Het is voor het eerst dat het financieel vermogen van huishoudens boven de 1 biljoen euro is uitgekomen.

De financiële bezittingen, die vooral bestaan uit spaartegoeden, obligaties, aandelen en pensioenpotten die door levensverzekeraars en pensioenfondsen beheerd worden, waren aan het eind van het vierde kwartaal 54 miljard euro groter dan aan het eind van het derde kwartaal. De toename kwam vooral door de groei van de beleggingsportefeuille die beheerd wordt door pensioenfondsen en levensverzekeraars (46 miljard euro). Positieve ontwikkelingen op de aandelenbeurzen en valutamarkt zorgden voor koerswinsten van deze indirecte beleggingen van huishoudens, die opliepen tot 1 121 miljard euro. Huishoudens verkochten per saldo aandelen, maar gunstige ontwikkelingen op de aandelenmarkt hadden een positief effect van 7,8 miljard euro op de waarde het aandelenbezit. Ten slotte zagen huishoudens ook hun spaartegoeden met bijna 2 miljard euro toenemen.

Tegenover de toegenomen bezittingen zijn huishoudens per saldo maar op beperkte schaal nieuwe schulden aangegaan. In het vierde kwartaal van 2011 is er voor bijna 1 miljard euro aan langlopende leningen meer afgesloten dan afgelost. De totale omvang van de schulden was 802 miljard euro.

Financieel vermogen van huishoudens

Financieel vermogen van huishoudens