Financieel vermogen

Financieel vermogen van huishoudens zijn de financiële bezittingen min de schulden. De financiële bezittingen van huishoudens bestaan vooral uit de beleggingsportefeuille die beheerd wordt door pensioenfondsen en levensverzekeraars, chartaal geld en deposito’s, en effecten. De schulden van huishoudens bestaan vooral uit woninghypotheken en overige leningen. Koopwoningen van huishoudens maken deel uit van de materiële bezittingen van huishoudens. Deze maken daarom geen deel uit van de financiële bezittingen van huishoudens.