Metaal-, elektrotechnische- en transportmiddelen industrie

De conjunctuurtest van maart 2012 laat een nog altijd pessimistisch beeld zien van de metaal-, elektrotechnische- en transportmiddelenindustrie. In de afgelopen periode zijn de orderontvangsten echter iets toegenomen, maar de productie nam nog wel iets verder af. Voor de komende periode zijn de verwachtingen van de ondernemers voor de productie wel positief. De vooruitzichten voor de werkgelegenheid zijn iets minder ongunstig dan in februari. Verder wordt er een lichte daling van de afzetprijzen verwacht.

Orderportefeuille licht toegenomen

De ondernemers hebben in de maanden december 2011 tot en met februari 2012 iets meer orders ontvangen.  De  productie nam volgens de ondernemers echter nog wel iets af. De werkvoorraad nam hierdoor iets toe.  De index orderportefeuille, waarin de werkvoorraad tot uitdrukking komt, is licht gestegen van 103,3 in februari tot 103,9 in maart (sept  2011=100). De huidige omvang van de orderportefeuille wordt door per saldo 12 procent van de ondernemers als te klein beoordeeld. Het aantal pessimisten is groter dan een maand eerder toen per saldo nog 9 procent de werkvoorraad als te klein ervaarde. 

Orderpositie, oordeel 1 en index 2

Orderpositie, oordeel 1 en index 2
1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Toename productie en iets lagere afzetprijzen verwacht

Voor de periode maart tot en met mei verwachten de ondernemers een toename van de productie. Daarentegen voorzien zij een lichte daling van de afzetprijzen voor hun producten. Per saldo verwacht ruim 7 procent van de ondernemers een inkrimping van het personeelsbestand in de komende maanden. Een maand eerder verwachtte nog 10 procent van de ondernemers een afname van het aantal werknemers.

Verwachting voor maart tot en met mei 2012

Verwachting voor maart tot en met mei 2012