Consumptie afgenomen

De consumptie door huishoudens nam in het vierde kwartaal van 2011 af met 2,3 procent ten opzichte van een jaar eerder. Vooral de goederenconsumptie daalde flink. De consumptie van energie en water daalde door het zachte weer het hardst, maar ook de aankoop van producten als meubelen en auto’s daalde.

Het volume van de totale overheidsconsumptie is in het vierde kwartaal van 2011 met 0,2 procent gedaald ten opzichte van het overeenkomstige kwartaal een jaar eerder. De collectieve overheidsconsumptie daalde met 3,9 procent. Dit kwam voornamelijk doordat het aantal banen bij algemeen overheidsbestuur, politie en defensie verminderde. Ook kocht de overheid minder goederen en diensten in.

De individuele consumptie door de overheid steeg met 2,2 procent. De hier onderliggende groei van de overheidsconsumptie in natura bedroeg 3,5 procent. Dit komt vooral doordat de uitgaven aan zorg die door de overheid gefinancierd worden, zijn gestegen. Aan de andere kant daalde de individualiseerbare overheidsconsumptie, die voornamelijk uit onderwijsuitgaven bestaat, met 0,1 procent. Dit is vooral toe te wijzen aan een afnemend aantal leerlingen in zowel het primaire als het secundaire onderwijs. In het hoger onderwijs was er wel sprake van een stijging  van het aantal studenten.

Consumptieve bestedingen

Consumptieve bestedingen