Vooral vrouwen zonder startkwalificatie hebben minder vaak werk en een lager inkomen

Personen zonder startkwalificatie hebben minder dikwijls betaald werk dan hun leeftijdgenoten met een dergelijke kwalificatie. Wanneer ze werken, hebben ze bovendien een lager inkomen. Vooral bij vrouwen zijn de verschillen groot.

Hoe ouder, hoe vaker zonder startkwalificatie

In 2010 waren er bijna 2,5 miljoen 15- tot 65-jarigen die het onderwijs hadden verlaten zonder startkwalificatie. Dit komt neer op 22 procent van de niet-onderwijsvolgenden.

Hoe ouder, hoe groter het aandeel zonder startkwalificatie. Dat geldt bovenal voor vrouwen. Van de 15- tot 25-jarige vrouwen had 6 procent geen startkwalificatie, tegenover 46 procent van de 55- tot 65-jarige vrouwen. Bij mannen was dat respectievelijk 10 en 30 procent.

Niet-onderwijsvolgenden zonder startkwalificatie naar geslacht en leeftijd, 2010

Niet-onderwijsvolgenden zonder startkwalificatie naar geslacht en leeftijd, 2010

Zonder startkwalificatie vooral lagere arbeidsdeelname bij vrouwen

Met name bij vrouwen zonder startkwalificatie is de arbeidsdeelname relatief laag. In 2010 had 42 procent van hen een betaalde baan van twaalf uur of meer per week, tegen ruim 75 procent van de vrouwen met startkwalificatie. Bij mannen was dit verschil met 73 versus 86 procent veel kleiner. Zowel bij vrouwen als bij mannen deed het onderscheid in arbeidsdeelname zich voor in alle leeftijdsgroepen.

Niet-onderwijsvolgenden met en zonder startkwalificatie met een baan van twaalf uur of meer per week, 2010

Niet-onderwijsvolgenden met en zonder startkwalificatie met een baan van twaalf uur of meer per week, 2010

Ook minder inkomen zonder startkwalificatie

Daarnaast hebben personen zonder startkwalificatie wanneer ze werken, een gemiddeld lager persoonlijk inkomen dan hun leeftijdsgenoten die wel over een dergelijke kwalificatie beschikken. Ook dit geldt voor vrouwen in sterkere mate dan voor mannen. Zo lag in 2010 het inkomen van werkzame vrouwen van 25 tot 65 jaar zonder startkwalificatie gemiddeld op ruim 19 duizend euro, terwijl dat van de vrouwen met startkwalificatie ruim 30 duizend euro bedroeg. Bij mannen is inkomensverschil vooral groot in de oudste leeftijdsgroepen.
 

Persoonlijk inkomen niet-onderwijsvolgenden met en zonder startkwalificatie met een baan van twaalf uur of meer per week, 2010*

Persoonlijk inkomen niet-onderwijsvolgenden met en zonder startkwalificatie met een baan van twaalf uur of meer per week, 2010*

Lian Kösters en Robert de Vries

Bron: StatLine, Personen met of zonder startkwalificatie voor de arbeidsmarkt