Metaal-, elektrotechnische- en transportmiddelen industrie

De conjunctuurtest van februari 2012 laat een aanhoudend pessimistisch beeld zien van de metaal-, elektrotechnische- en transportmiddelenindustrie. In de afgelopen periode zijn zowel de orderontvangst als de productie afgenomen. Voor de komende periode zijn de verwachtingen van de ondernemers voor de productie wel positief. De vooruitzichten voor de werkgelegenheid zijn echter niet gunstig. Verder wordt een stijging van de afzetprijzen verwacht.

Orderportefeuille toegenomen

De ondernemers hebben in de maanden november 2011 tot en met januari 2012 minder orders ontvangen en ook de  productie nam volgens de ondernemers af. Desondanks nam de werkvoorraad iets toe.  De index orderportefeuille, waarin de werkvoorraad tot uitdrukking komt, is gestegen van 101,8 in januari tot 103,3 in februari (sept  2011=100). De huidige omvang van de orderportefeuille wordt door per saldo 9 procent van de ondernemers als te klein beoordeeld, maar het aantal pessimisten is kleiner dan een maand eerder toen nog 11 procent de werkvoorraad als te klein ervaarde. 

Orderpositie, oordeel 1 en index 2  

Orderpositie, oordeel en index
1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Toename productie en hogere afzetprijzen verwacht

Voor de periode februari tot en met april verwachten de ondernemers een lichte toename van de productie. Ook voorzien zij een stijging van de afzetprijzen voor hun producten. Per saldo verwacht ruim 10 procent van de ondernemers een inkrimping van het personeelsbestand in de komende maanden. Een maand eerder verwachtte slechts 2 procent van de ondernemers een afname van het aantal werknemers.

Verwachting voor februari tot en met april 2012

Verwachting voor februari tot en met april 2012