Transportmiddelenindustrie

Bedrijven in de transportmiddelenindustrie zijn licht positief gestemd. Zij verwachten in het eerste kwartaal van dit jaar een toename van de productie. Wel verwachten zij deze productietoename te realiseren met minder personeel.

Werkvoorraad neemt licht toe

De ondernemers in de transportmiddelenindustrie hebben in januari meer orders in portefeuille dan een maand eerder. De index van de orderpositie, waarin de werkvoorraad tot uitdrukking komt, kwam uit op 98,3 (sept 2011=100). In december vorig jaar was dit nog 97,6.
De ondernemers zijn negatief over de omvang van hun orderportefeuille. Per saldo vindt bijna 18 procent van hen dat er gezien de tijd van het jaar te weinig orders op de plank liggen.

Orderpositie, oordeel 1) en index 2)

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Meer productie met minder personeel verwacht

Per saldo oordeelt 18 procent van de ondernemers in deze branche negatief over zijn orderpositie. Ruim 8 procent van de bedrijven verwacht voor komend kwartaal een toename van de productie. Toch verwacht per saldo 2 procent van de bedrijven een afname van het personeelsbestand. Per saldo bijna 4 procent verwacht een stijging van de verkoopprijs.

Verwachting voor januari tot en met maart 2012

Verwachting voor januari tot en met maart 2012

Verbeterde concurrentiepositie

De concurrentiepositie is op zowel de binnenlandse markt als op de buitenlandse markt buiten de EU volgens de ondernemers verbeterd. De bezettingsgraad van de productie-installaties is volgens de bedrijven 78 procent. Bijna een kwart van de ondernemers ondervindt belemmeringen als gevolg van onvoldoende vraag naar hun producten.