Saldo lopende rekening Nederland flink gestegen

In het derde kwartaal van 2011 kwam het saldo op de lopende rekening van Nederland met het buitenland uit op ruim 10 miljard euro. Dit is bijna een verdubbeling ten opzichte van het derde kwartaal van 2010.

Minder geld naar buitenlandse moeders

Het saldo op de lopende rekening is opgebouwd uit het saldo op de handelsbalans en het saldo op de inkomensrekening. Ten opzichte van het derde kwartaal van 2010 is het saldo op de handelsbalans licht toegenomen. De uitvoer groeide in deze periode sneller dan de invoer. Belangrijker voor de ontwikkeling van de lopende rekening was echter het saldo op de inkomensrekening, de grensoverschrijdende inkomensstroom uit arbeid en vermogen. Dit saldo was een jaar eerder nog sterk negatief, maar kwam in het derde kwartaal bijna op nul uit.

Positie Nederland ten opzichte van het buitenland

Positie Nederland ten opzichte van het buitenland

De verandering in de inkomensrekening zit in de winststromen tussen moeder- en dochterondernemingen. In het derde kwartaal maakten in Nederland gevestigde dochters van buitenlandse moeders zo’n 5 miljard euro minder winst. Omgekeerd haalden Nederlandse moeders circa 1 miljard euro minder winst op hun buitenlandse dochters. Al met al heeft dit geresulteerd in een flinke verbetering van het saldo op de inkomensrekening en daarmee van het saldo op de lopende rekening.

Cijfers over dit onderwerp vindt u op StatLine.