Meer winst financiële instellingen

In het derde kwartaal van 2011 bedroeg de nettowinst voor belastingen van financiële instellingen 7,3 miljard euro (exclusief bijzondere financiële instellingen) . Dit is een stijging van circa 3 miljard euro ten opzichte van het derde kwartaal van 2010. Banken zagen hun winst toenemen met 1,2 miljard euro en bij overige financiële intermediairs nam de winst toe met bijna 1,5 miljard euro.

Meer winst uit het buitenland

De stijging in het derde kwartaal van 2011 kwam doordat meer winst gemaakt werd door buitenlandse dochterondernemingen van Nederlandse financiële instellingen. Hierdoor stegen de inkomsten met 2,7 miljard euro ten opzichte van het derde kwartaal van 2010.

Mutatie resultaat financiële instellingen (exclusief BFI's) t.o.v. een jaar eerder

utatie resultaat financiële instellingen (exclusief BFI's) t.o.v. een jaar eerder

Meer rente betaald, maar ook meer rente ontvangen

Het rentebedrijf deed het in het derde kwartaal van 2011 beter dan in het overeenkomstige kwartaal van 2010. De ontvangen rente nam ten opzichte van het derde kwartaal van 2010 meer toe dan de betaalde rente. De ontvangen rente steeg met bijna 1,7 miljard euro naar naar 25,8 miljard euro. De betaalde rente steeg met 1,2 miljard euro naar 16,1 miljard euro. Dit had een positief effect van ongeveer 0,5 miljard euro op de nettowinst.

Cijfers over dit onderwerp vindt u op StatLine.