Toename mbo-geslaagden in Nederland groter dan in Europese Unie

© Hollandse Hoogte

In 2008/’09 bedroeg het aantal geslaagden in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) in Nederland ruim 146 duizend. Dat is een stijging van 35 procent ten opzichte van tien jaar eerder. Nederland zit hiermee ver boven de gemiddelde stijging in de Europese Unie, die over deze periode 10 procent bedraagt.

Mannen kiezen voor techniek, vrouwen voor verzorgende beroepen

In Nederland is ongeveer de helft van de mbo-geslaagden vrouw, net als in veel andere EU-landen. Hierin is voor Nederland en de EU als geheel weinig veranderd in de afgelopen tien jaar.

Binnen de afzonderlijke opleidingsrichtingen zijn de verschillen in de aandelen mannen en vrouwen vaak veel groter. Mannen kiezen traditioneel voor richtingen die opleiden tot meer technische beroepen, terwijl vrouwen vaker kiezen voor opleidingen in verzorgende beroepen.

Aandeel vrouwelijke geslaagden in het mbo in enkele Europese landen, 1998/’99 en 2008/’09

Aandeel vrouwelijke geslaagden in het mbo in enkele Europese landen, 1998/’99 en 2008/’09

Techniek, industrie en bouw populairste richting onder mannen

De richting Techniek, industrie en bouw is in Nederland de populairste richting voor mannen in het mbo. Bijna vier op de tien mannelijke mbo-geslaagden halen hun diploma in deze richting. Het EU-gemiddelde ligt met bijna vijf op de tien flink hoger.

Het aandeel mannelijke geslaagden in de richting Persoonlijke dienstverlening, vervoer en veiligheid ligt in Nederland met ruim één op de vijf juist hoger dan het EU-gemiddelde van één op de tien.

Aandeel van mbo-richtingen in het totale aantal geslaagden per land, mannen 2008/’09

Aandeel van mbo-richtingen in het totale aantal geslaagden per land, mannen 2008/’09

Nederlandse vrouwen kiezen relatief vaak voor Gezondheidszorg en welzijn

De verdeling naar opleidingsrichtingen geeft bij vrouwelijke geslaagden in het mbo een heel ander beeld dan bij mannen. In zowel Nederland als de EU kiezen weinig vrouwen voor Techniek, industrie en bouw. In Nederland heeft bijna de helft van de vrouwelijke mbo-geslaagden een diploma in de richting Gezondheidszorg en welzijn. In de EU als geheel geldt dit voor een op de zes vrouwen.

In bijvoorbeeld Zweden en Spanje zijn opleidingen binnen de richting Kunstzinnige vorming, vormgeving en media relatief populair onder vrouwen, terwijl in Duitsland meer dan de helft van de vrouwen met een mbo-diploma voor de richting Handel, administratie en juridische ondersteuning slaagt.

Aandeel van mbo-richtingen in het totale aantal geslaagden per land, vrouwen 2008/’09

Aandeel van mbo-richtingen in het totale aantal geslaagden per land, vrouwen 2008/’09

Anouschka van der Meulen

Bron: Eurostat