Mbo (ISCED)

Voor dit artikel is gebruik gemaakt van de internationale onderwijsclassificatie (ISCED) en zijn cijfers genomen van beroepsopleidingen op het niveau ISCED-3. Dit niveau omvat de MBO niveaus 2-4, uitgezonderd de specialistenopleidingen op niveau 4. Het niveau ISCED-3 is internationaal vergelijkbaar.