Stijgende werkloosheid, stagnerende participatie

Deze publicatie geeft een beeld van de arbeidsparticipatie op de arbeidsmarkt van 20 tot en met 64-jarigen in Nederland in 2010. Opdrachtgever: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.