Greenports en LOG’s

In de Nota Ruimte van 2004 zet het rijk zich onder andere in voor de ontwikkelen van drie greenports voor de glastuinbouw, namelijk het Zuid-Hollandse glasdistrict (Westland en Oostland), Aalsmeer en omstreken en Venlo. Verder wordt er gestreefd naar een herstructurering van bestaande verouderde glastuinbouwgebieden en verplaatsing van bedrijven, waarvoor tien landbouwontwikkelingsgebieden voor glastuinbouw werden aangewezen: Zuidplaspolder, Berlikum, Emmen, Grootslag, Californië/Siberië (bij Venlo), Almere, Bergerden, IJsselmuiden, Steenbergen en Terneuzen. In deze gebieden is ruimte voor vestiging van nieuwe bedrijven en uitbreiding van bestaande bedrijven.