Terrein voor glastuinbouw

Terrein in gebruik voor agrarische bedrijfsvoering onder staand glas.
Tot terrein voor glastuinbouw wordt gerekend:
- terrein in gebruik voor de teelt van gewassen onder staand glas;
- in- en aanliggende waterbassins;
- bij aansluitende kassen wordt ook de tussenliggende groenstroken tot glastuinbouw gerekend.