Economische groei teruggevallen

De groei van de Nederlandse economie is in het derde kwartaal van 2011 verder vertraagd. De jaar-op-jaargroei kwam dit kwartaal uit op 1,1 procent. In het tweede kwartaal bedroeg de groei nog 1,6 procent, tegenover 2,8 procent in het eerste kwartaal. Voor het eerst sinds het tweede kwartaal van 2009 is er weer sprake van een krimp ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Deze krimp kwam (bij de tweede raming) uit op 0,2 procent.

Bruto binnenlands product

Bruto binnenlands product

Export nog steeds van belang

Sinds de opleving na de kredietcrisis vormde de uitvoer de motor van de economie en bleven de investeringen hierbij achter. Gedurende de eerste drie kwartalen van dit jaar nam het groeitempo van de uitvoer echter sterk af om in het derde kwartaal uit te komen op 2,5 procent. De uitvoer van Nederlandse goederen steeg met 2,8 procent.

Eind 2010 stegen voor het eerst sinds het uitbreken van de kredietcrisis de investeringen weer licht. In het eerste kwartaal van 2011 was er een zeer forse groei van meer dan 10 procent, maar hierna nam het groeitempo af. In het derde kwartaal van 2011 stegen de investeringen met 5,0 procent. Hoewel de investeringen daarmee sneller zijn gegroeid dan de uitvoer, is de groei van de uitvoer vanwege de grotere omvang nog altijd van meer gewicht voor de groei van de Nederlandse economie.

Bestedingen

Bestedingen

Consumptie in de min

De overheidsconsumptie bleef in het derde kwartaal op hetzelfde niveau als een jaar eerder. Het is voor het eerst sinds 2005 dat de overheidsconsumptie stagneert. De uitgaven van de overheid aan algemeen bestuur en defensie lieten als gevolg van bezuinigingen een forse daling zien.

De consumptie door huishoudens nam af met 1,2 procent. Het is het derde kwartaal op rij dat de gezinsconsumptie afnam. De krimp van de consumptie was het sterkst bij de bestedingen aan goederen: behalve op voedingsmiddelen werd op alle goederencategorieën bezuinigd. De consumptie van diensten steeg nog wel licht. Dit kwam vooral doordat de uitgaven aan zorg en huisvesting bleven toenemen, net als in de voorafgaande kwartalen .

Bijdragen bedrijfstakken aan de bbp-ontwikkeling, 2011-III

Bijdragen bedrijfstakken aan de bbp-ontwikkeling, 2011-III

Aan de (matige) jaar-op-jaargroei van de Nederlandse economie leverde de industrie grootste bijdrage. Ook de zorg en de handel leverden substantiële groeibijdragen.