Oordeel en verwachtingen overige industrie: meubelindustrie

In de meubelindustrie zijn de ondernemers ontevreden over hun werkvoorraad. Dat blijkt uit de Conjunctuurtest van november 2011. Er ligt daardoor geen productiegroei in het verschiet. De klanten van de meubelproducenten zullen naar verwachting geconfronteerd worden met hogere prijzen. Over de werkgelegenheid in de branche heerst onveranderd pessimisme.

Werkvoorraad te klein

De ondernemers in de meubelindustrie zijn ontevreden over de werkvoorraad. Bij per saldo 1 op de 4 bedrijven is de orderportefeuille te klein, volgens de ondernemers. De index van de orderpositie, waarin de werkvoorraad tot uitdrukking komt, daalde voor de twee maand op rij en kwam in november uit op 82,8 (sept 2011=100), tegen 97,4 in oktober.

Orderpositie, oordeel 1) en index 2)

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Stijging verkoopprijzen

De productie zal in de komende drie maanden op nagenoeg hetzelfde niveau liggen als in de afgelopen periode het geval was. De afzetprijzen zullen volgens de producenten in de meubelindustrie in de komende periode oplopen. Bij per saldo 18 procent van de bedrijven, zal men de klanten hogere prijzen in rekening brengen. De ondernemers zijn al ruim drie jaar ongunstig gestemd over de werkgelegenheid. Ook in november is dat beeld niet anders. Bij per saldo 3 procent van de bedrijven zal het personeelsbestand in de komende maanden kleiner worden.

Verwachting voor november 2011 tot en met januari 2012

Verwachting voor november 2011 tot en met januari 2012

Branche                                                 Verslagmaand

Hout- en bouwmaterialenindustrie   december 2011, april 2012, augustus 2012

Textiel-, kleding- en lederindustrie  januari 2012, mei 2012, september 2012

Papier- en grafische industrie            februari 2012, juni 2012, oktober 2012

Meubelindustrie                                     maart 2012, juli 2012, november 2012