Ondernemers somberder over winstgevendheid

Volgens de ondernemers in het Nederlandse niet-financiële bedrijfsleven is de winstgevendheid in het derde kwartaal van dit jaar verslechterd ten opzichte van een kwartaal eerder. Het aandeel bedrijven waarbij de winstgevendheid verslechterde overtrof het aandeel bedrijven met een verbeterde winstgevendheid, 29 om 12 procent. Per saldo heeft 17 procent een verslechterd bedrijfsresultaat. Dit aandeel is in de afgelopen twee jaar niet zo groot geweest.

Winstgevendheid niet-financieel bedrijfsleven

Afname winstgevendheid in alle sectoren

In alle sectoren van het bedrijfsleven nam de winstgevendheid volgens de ondernemers af. Bij de bedrijven in de detailhandel en autobranche en in de bouwnijverheid het meest. In deze sectoren maakte per saldo ruim 27 procent van de bedrijven melding van een verslechtering van de winstgevendheid. De terugval was het kleinst in de delfstoffenwinning. Daar bleef de afname van de winstgevendheid beperkt tot per saldo 10 procent van de bedrijven.

Winstgevendheid naar sectoren, 3e kw 2011

Winstgevendheid; naar sectoren, 3e kw 2011

Kleine bedrijven iets somberder

Een daling van de winstgevendheid komt bij kleine bedrijven iets meer voor dan bij grote. Hoe groter een bedrijf, hoe minder de terugval is. Bij de bedrijven met 5 tot 20 werkzame personen nam de winstgevendheid af bij per saldo 20 procent van de bedrijven. Van de bedrijven met 100 of meer werkzame personen geeft per saldo 15 procent aan dat de winstgevendheid in het derde kwartaal is verslechterd, vergeleken met het tweede kwartaal.

Winstgevendheid naar bedrijfsgrootte, 3e kw 2011

Winstgevendheid; naar bedrijfsgrootte, 3e kw 2011

Gerard Taal

Bron:

Conjunctuurenquête Nederland (COEN)