Vertrokken onbekend waarheen

Dit rapport beschrijft demografische en sociaal-economische kenmerken van personen die in de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) staan opgenomen onder de noemer 'vertrokken onbekend waarheen'. Opdrachtgever: ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.