In Nederland staan een half miljoen onzuinige gelabelde huurwoningen

Tot 31 december 2010 heeft de helft van de huurwoningen een energielabel gekregen. Van elke honderd koopwoningen zijn er slechts drie gelabeld.

Energielabelklasse gelabelde huurwoningen

Energielabelklasse gelabelde huurwoningen

Een half miljoen huurwoningen hebben een energielabel in de onzuinige klassen E, F of G. Aan deze woningen kan op het gebied van energiebesparing nog veel verbeterd worden, bijvoorbeeld door het aanbrengen van isolatie of een nieuwe verwarmingsinstallatie.

Energielabelklassen van gelabelde woningen per provincie

Energielabelklassen van gelabelde woningen per provincie

Zuid-Holland koploper met energie onzuinige woningen

In Zuid-Holland is een op de drie gelabelde woningen energie-onzuinig, in Flevoland valt maar 4 procent van de gelabelde woningen in de onzuinige klassen E, F of G. De leeftijd van de woningen is één reden voor dit grote verschil.

In Zuid-Holland is 70 procent van de woningen met een energielabel gebouwd vóór 1984, in Flevoland is dat 50 procent. Woningen die vóór 1984 zijn gebouwd en waaraan geen enkele woningverbetering is gedaan, vallen door de toen geldende bouwnormen in de klassen E, F of G. Recenter gebouwde woningen vallen door de strengere bouwnormen automatisch in energieklasse D of hoger. Toch valt in Flevoland driekwart van de gelabelde woningen met een bouwjaar van voor 1984 in de klassen A tot en met D. In Zuid-Holland is dit 50 procent. Kennelijk wordt er in Flevoland meer gedaan aan woningverbetering.

Energielabelklassen van gelabelde woningen ouder dan 1984

Energielabelklassen van gelabelde woningen ouder dan 1984