Tarweoogst fors lager dan vorig jaar

In 2011 is de tarweoogst met 11 procent gedaald ten opzichte van 2010. De oogst kwam uit op ruim 1,2 miljard kilo, bijna 73 kilo per Nederlander. De meeste Nederlandse tarwe wordt gebruikt als veevoer. Het tarweareaal was 151 duizend hectare, 2 procent minder dan een jaar eerder. Dat blijkt uit de voorlopige oogstramingscijfers van het CBS.

Tarweoogst, 1994-2011*  

2011-graan-g1
 
Winter- en zomertarwe

De teelt van tarwe bestaat in Nederland vooral uit wintertarwe en voor een klein deel uit zomertarwe. In 2011 is door de ongunstige weersomstandigheden minder wintertarwe ingezaaid en vervangen door zomertarwe. Het areaal wintertarwe bedroeg 113 duizend hectare, een daling van 17 procent. De teeltoppervlakte van zomertarwe verdubbelde in 2011 ten opzicht van 2010 tot 38 duizend hectare. Deze stijging was onvoldoende om de daling van wintertarwe te compenseren.

Tarweareaal, 1994 - 2011* 

2011-graan-g2

Zomertarwe minder productief

De daling van de tarweoogst is deels te wijten aan de afname van het teeltoppervlakte. Belangrijk feit is verder dat het aandeel zomertarwe flink hoger lag. De opbrengst per hectare van zomertarwe ligt gemiddeld veel lager dan bij wintertarwe. Verder was ook de hectareopbrengst van wintertarwe in 2011 lager dan een jaar eerder. In 2011 leverde een hectare wintertarwe gemiddeld 8,5 ton op, tegen 9,1 ton een jaar eerder.

Hectareopbrengst tarwe, 1994-2011*

2011-graan-g3 

Folkert van der Werf en Marius Reitsema

Bron: StatLine