Oordeel en verwachtingen: transportmiddelenindustrie

Uit de Conjunctuurtest van september 2011 blijkt dat de orderontvangst in de transportmiddelenindustrie verder is afgenomen. Per saldo zijn de ondernemers nog steeds ontevreden over hun orderpositie. Desondanks verwachten zij per saldo voor de komende maanden een toename van het productieniveau te kunnen realiseren. Verder voorzien zij een uitbreiding van de werkgelegenheid in hun branche voor de komende drie maanden.

Verdere afname orderportefeuille

De ondernemers hebben in de maanden juni tot en met augustus per saldo opnieuw minder orders ontvangen.  De werkvoorraad is verder verslechterd. De hieraan gerelateerde index orderpositie is met 2,5 punt gedaald en kwam uit op 115,1 (juli 2000=100). Per saldo oordelen bijna 45 procent van de ondernemers dat hun orderportefeuille ontoereikend is

Orderpositie, oordeel 1) en index 2)

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Productietoename en uitbreiding personeelsbestand verwacht

Ondanks de ontevredenheid over de orderpositie verwacht per saldo 13 procent van de ondernemers voor de periode september tot en met november een toename van de productie. Per saldo verwacht bijna 20 procent dat zij lagere afzetprijzen voor hun producten in rekening kunnen brengen aan de klanten. De ondernemers zijn optimistisch gestemd over de werkgelegenheid. Bijna één op de zeven van hen geeft per saldo aan dat zij meer personeel voor het productieproces gaan inzetten in de komende maanden.

Verwachting voor september tot en met november 2011

Verwachting voor september tot en met november 2011