Realisaties: basismetaal- en metaalproductenindustrie

In juli 2011 heeft de basismetaal- en metaalproductenindustrie meer omzet gerealiseerd dan een jaar eerder. Ook waren per gemiddelde werkdag het verkoop- en productievolume groter. De waarde van de ontvangen orders steeg in juli en het prijsniveau lag hoger. In het tweede kwartaal van 2011 was de bruto toegevoegde waarde groter.

Omzet, orders, productie en afzetprijs (juli 2011)

Omzet, orders, productie en afzetprijs (juli 2011)

Omzet neemt toe

In juli 2011 was de omzet van de basismetaal- en metaalproductenindustrie bijna 10 procent hoger dan een jaar geleden. Een kleiner aantal werkdagen had een drukkend effect op de omzet terwijl hogere prijzen juist een positieve invloed hadden. Het verkoopvolume was ruim 10 procent groter dan juli 2010.

De omzet in de basismetaalindustrie steeg met bijna 10 procent, voor deze subbranche een bescheiden groei die de laagste is sinds januari 2010. Het bedrag aan verkopen in de metaalproductenindustrie steeg met ruim 9 procent. In deze subbranche verlopen de zaken vooral op de exportmarkt voorspoedig: hier steeg de omzet met ruim 20 procent. Aan binnenlandse klanten werd bijna 3 procent meer verkocht.

Licht hogere orderontvangsten

In juli heeft de basismetaal- en metaalproductenindustrie voor bijna 6 procent meer aan orders ontvangen dan in juli 2010. Dit is de kleinste toename in anderhalf jaar en wordt vooral veroorzaakt door de afnemende vraag vanuit het buitenland. In de basismetaalindustrie is er door buitenlandse klanten voor ruim 7 procent meer besteld terwijl dat vanaf 2010 gemiddeld 40 procent was. Op de binnenlandse markt was er zelfs sprake van een daling van ruim 0,5 procent. In de metaalproductenindustrie namen de orders op de exportmarkt met ruim 1 procent toe, tegen gemiddeld ruim 30 procent in de afgelopen 15 maanden. Op de binnenlandse markt nam de omzt in juli daar toe met bijna 10 procent.

Prijzen stijgen

De basismetaal- en metaalproductenindustrie vroeg 4 procent meer voor haar producten dan een jaar eerder. De prijzen op de exportmarkt stegen harder dan die in het binnenland.

In de basismetaalindustrie stegen de prijzen harder dan die in de metaalproductenindustrie. In de basismetaal lag het prijsniveau ruim 7 procent hoger, in de metaalproductenindustrie werden de producten ruim 2 procent duurder.

Productie neemt toe

Het productievolume per gemiddelde werkdag was in juli 4,5 procent groter dan een jaar eerder.

Volume bruto toegevoegde waarde groter

Het volume van de bruto toegevoegde waarde in de basismetaal- en metaalproductenindustrie was in het tweede kwartaal 7 procent groter dan in het vergelijkbare kwartaal het jaar ervoor.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)