Minder groei dienstverlening

De groei van de dienstverlening is enigszins teruggevallen. Door de verminderde stijging van de export van Nederlandse producten, viel ook de groei van de handel wat terug. Ook vlakte de groei van de niet-commerciële dienstverlening licht af.

Verminderde groei handel

De groei van de handel kwam in het tweede kwartaal uit op 3,9 procent ten opzichte van een jaar eerder. In het eerste kwartaal bedroeg de overeenkomstige groei nog 6,3 procent. Bij de financiële instellingen sloeg een stijging om in een daling van 0,1 procent. Bij de zakelijke dienstverlening was het andersom en werd na ruim twee jaar van krimp voor het eerst weer een substantiële groei genoteerd. Bij de horeca versnelde het tempo van het herstel. Eind 2010 was hier de krimp al omgeslagen in een lichte groei. In het eerste kwartaal van 2011 groeide de horeca met 4,3 procent, in het tweede met 5,9 procent.

Groei dienstverlening

Groei dienstverlening

Groei niet-commerciële dienstverlening afgevlakt

De groei van de niet-commerciële dienstverlening was in het tweede kwartaal met 1,4 procent zwak. De niet-commerciële dienstverlening kende jarenlang groeipercentages van rond de 2 procent. Het openbaar bestuur kende een krimp van 1,1 procent, terwijl het onderwijs groeide met 1,1 procent. De zorg bleef  met 4,2 procent onverminderd doorgroeien.

De dienstensector leverde als geheel een bijdrage van 1,4 procentpunt aan de economische groei. De belangrijkste bijdragen leverden de handel en de zorg.

Bijdrage dienstverlening aan de economische ontwikkeling

Bijdrage dienstverlening aan de economische ontwikkeling

Informatie over de actuele stand van het producentenvertrouwen vindt u in het Conjunctuurbericht.
Meer informatie over de zakelijke dienstverlening vindt u in de Monitor zakelijke diensten.