Agrarische bedrijfshoofden

Het gaat hier over zowel bedrijfshoofden (personen die voor eigen rekening en risico een agrarisch bedrijf exploiteren) als bedrijfsleiders (personen met dagelijkse leiding bij een agrarisch bedrijf dat een rechtspersoon is).