Realisaties: transportmiddelenindustrie

De transportmiddelenindustrie heeft in juli meer geproduceerd dan een jaar eerder. Ook was de omzet hoger en de afzet groter. De orderontvangsten lagen echter duidelijk lager dan in juli 2010. Ten opzichte van een jaar geleden heeft de branche de afzetprijzen licht verhoogd.

Omzet, orders, productie en afzetprijs (juli 2011)

Omzet, orders, productie en afzetprijs (juli 2011)

Hogere omzet

In juli 2011 lag de omzet van de transportmiddelenindustrie bijna 7 procent hoger dan een jaar eerder. Juli telde in 2011 een werkdag minder dan in 2010, wat een negatief effect had op de omzetontwikkeling. De gestegen afzetprijzen hadden juist een positief effect.

De omzetgroei kwam volledig uit het buitenland. Daar was de omzet 10 procent hoger. In Nederland lag de omzet op vrijwel hetzelfde niveau als een jaar eerder.

Orderontvangsten lager

De transportmiddelenindustrie kon in juli 2011 beduidend minder aan orders in de boeken bijschrijven dan in juli 2010. De waarde ervan nam met ruim 35 procent af. In het binnenland was er nog wel een kleine groei van de orderontvangsten, maar de buitenlandse vraag viel met ruim 45 procent ver terug. Bij het laatste cijfer moet echter wel een kanttekening worden gemaakt: een jaar geleden ontving de branche eenmalig een grote order, waardoor de ontwikkeling van juli 2010 eruit sprong.

Kleine stijging afzetprijzen

In een jaar tijd zijn de producten van de transportmiddelenindustrie 1,5 procent duurder geworden. Op de binnenlandse markt stegen de prijzen in juli 2011 iets harder dan op de exportmarkt.

Productie groter

Ten opzichte van juli 2010 is het productievolume per gemiddelde werkdag in de transportmiddelenindustrie met bijna een kwart toegenomen.

Volume bruto toegevoegde waarde groeit flink

Het volume van de bruto toegevoegde waarde in de transportmiddelenindustrie was in het eerste kwartaal van 2011 ruim 35 procent groter dan een jaar eerder. In het derde en vierde kwartaal van vorig jaar groeide dit volume ook al flink met respectievelijk een derde en bijna 45 procent.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)